Szkolenia i coaching

Wspieramy rozwój zawodowy pracowników naszych Klientów poprzez szkolenia oraz coaching.

Wyróżnikiem naszych szkoleń jest zindywidualizowane podejście do Klienta, jego potrzeb oraz rzeczywistości biznesowej, w której funkcjonuje. Budując programy szkoleniowe stawiamy sobie za cel dostarczenie Klientowi rozwiązań, które dają realne i mierzalne efekty. Dlatego nasze szkolenia projektujemy w formie treningów On the Job oraz warsztatów.

Specjalizujemy się w szkoleniach z obszarów:

 • Zarządzania
 • Skutecznej sprzedaży
 • Obsługi Klienta
 • Prowadzimy szkolenia specjalistyczne z zakresu:
  • prawa
  • zamówień publicznych
  • finansów
  • marketingu

Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem pracowników skierowany głównie do kadry zarządzającej oraz specjalistów. Rozwija umiejętności wykorzystywane do sprawnego realizowania zadań, dynamizuje osiąganie celów indywidualnych i zespołowych oraz zwiększa motywację do pracy. Skuteczność coachingu polega na zindywidualizowanym podejściu oraz nastawieniu na cel i rezultaty. Coach, za pomocą profesjonalnych narzędzi coachingowych, pomaga pracownikowi w uświadomieniu sobie, które kompetencje powinien rozwijać by być efektywnym, następnie wspiera w zaplanowaniu strategii rozwoju oraz uczestniczy w ocenie ich skuteczności.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Doradztwo finansowe

Pomoc w zakresie zarządzania finansami jest jedną z pierwszych działalności firmy

Doradztwo strategiczne

W ramach pomocy zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom oferujemy naszym Klientom szeroki zakres usług w zakresie zarządzania

Doradztwo personalne

Oferujemy pomoc w rozwoju pracowników wszystkich szczebli. Rozwój kadr naszych Klientów wspomagamy profesjonalnymi szkoleniami i coachingiem biznesowym
PROGRES s.c.
ul. Świętopełka 8/1, 80-361 Gdańsk
+48 605 292 872
biuro@progressc.pl