RODO

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wchodzącym właśnie w życie unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), podjęliśmy działania mające na celu dostosowanie wewnętrznych procedur do wymogów nowego prawa. Poniżej znajdą Państwo informacje, które w przejrzysty sposób pozwolą zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROGRES s.c. W. Wyrzykowska K. Wyrzykowski, z siedzibą w Gdańsku (80-361), przy ul. Świętopełka 8/1. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres biuro@progressc.pl.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
  4. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej Bazie Kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy albo do momentu wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.
  5. Państwa dane osobowe, będziemy archiwizowali 6 lat, na potrzeby związane z przyjęciem Państwa skargi, roszczenia, ich rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi, a także z uwagi na Ustawę o rachunkowości.
  6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, z którym mamy podpisaną stosowną umowę powierzenia.
  7. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.
  8. Pragniemy także poinformować, że mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Doradztwo finansowe

Pomoc w zakresie zarządzania finansami jest jedną z pierwszych działalności firmy

Doradztwo strategiczne

W ramach pomocy zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom oferujemy naszym Klientom szeroki zakres usług w zakresie zarządzania

Doradztwo personalne

Oferujemy pomoc w rozwoju pracowników wszystkich szczebli. Rozwój kadr naszych Klientów wspomagamy profesjonalnymi szkoleniami i coachingiem biznesowym
PROGRES s.c.
ul. Świętopełka 8/1, 80-361 Gdańsk
+48 605 292 872
biuro@progressc.pl