Doradztwo finansowe

Pomoc w zakresie zarządzania finansowego jest historycznie jedną z pierwszych w działalności firmy PROGRES. W tym zakresie oferujemy:

  • zarządzanie finansowe, opracowywanie i wdrażanie narzędzi do analiz i budżetowania;
  • poszukiwanie źródeł finansowania rozwoju i inwestycji, w tym: poszukiwanie inwestorów prywatnych, finansowych i branżowych, przygotowywanie Klientów do negocjacji z bankami i instytucjami finansowymi;
  • opracowywanie biznesplanów, opracowywanie analiz opłacalności inwestycji, analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, itp.;
  • wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Doradztwo finansowe

Pomoc w zakresie zarządzania finansami jest jedną z pierwszych działalności firmy

Doradztwo strategiczne

W ramach pomocy zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom oferujemy naszym Klientom szeroki zakres usług w zakresie zarządzania

Doradztwo personalne

Oferujemy pomoc w rozwoju pracowników wszystkich szczebli. Rozwój kadr naszych Klientów wspomagamy profesjonalnymi szkoleniami i coachingiem biznesowym
PROGRES s.c.
ul. Świętopełka 8/1, 80-361 Gdańsk
+48 605 292 872
biuro@progressc.pl