Doradztwo w zarządzaniu

Zespół konsultantów PROGRES-u pomaga polskim przedsiębiorcom od 2000 roku. Oferta ich umiejętności i wiedzy obejmuje szeroki zakres pomocy w dziedzinie zarządzania, rozwoju organizacji, finansów i marketingu, uzupełniony szkoleniami i treningami menedżerskimi. Tym profilem naszej działalności kieruje Krzysztof Wyrzykowski, który posiada wieloletnie doświadczenie w usługach konsultingowych.

Naszym celem jest dostarczanie Klientom praktycznych korzyści, dających szybkie wymierne efekty i przekładających się na ich długofalowy rozwój. Najczęściej pomagamy Klientom wykonując następujące usługi:

  • doradztwo strategiczne, opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych, tworzenie systemów motywacyjnych, planów restrukturyzacji;
  • pomoc i doradztwo w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania – sporządzenie wniosków o środki UE, przygotowanie studiów wykonalności i analiz opłacalności, pomoc w negocjacjach z bankami i instytucjami finansującymi;
  • sporządzanie pełnych analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych (m.in. dokumentacji prywatyzacyjnej);
  • opracowywanie dokumentów organizacyjnych: opisów stanowisk, procedur, regulaminów pracy, wynagradzania, innych;
  • doradztwo prawne w zakresie prowadzonej działalności.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Doradztwo finansowe

Pomoc w zakresie zarządzania finansami jest jedną z pierwszych działalności firmy

Doradztwo strategiczne

W ramach pomocy zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom oferujemy naszym Klientom szeroki zakres usług w zakresie zarządzania

Doradztwo personalne

Oferujemy pomoc w rozwoju pracowników wszystkich szczebli. Rozwój kadr naszych Klientów wspomagamy profesjonalnymi szkoleniami i coachingiem biznesowym
PROGRES s.c.
ul. Świętopełka 8/1, 80-361 Gdańsk
+48 605 292 872
biuro@progressc.pl