Dofinansowanie z UE

Nasze usługi są dofinansowane z UE!

Nasza firma przeszła proces weryfikacji jakości usług w Bazie Usług Rozwojowych PARP i od tego roku nasze usługi dla Klientów mogą być dofinansowane z budżetów Regionalnych Programów Operacyjnych.

Jest to rozwiązanie dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które dostrzegają potrzebę wprowadzenia rozwiązań rozwojowych lecz nie posiadają budżetu na samodzielne opłacenie doradztwa lub szkoleń.

Dofinansowanie do naszych usług jest bezzwrotne i sięga 80% pełnej kwoty usługi. Kwoty dofinansowania różnią się w zależności od województwa, natomiast konsultanci PROGRES-u wspierają Klientów w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie. Od tego roku sama procedura złożenia wniosku jest prosta, a kwoty dofinansowania pozwalają na dostarczenie szerokiego zakres usług z zakresu:

  • Doradztwa strategicznego – opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych i planów restrukturyzacji
  • Doradztwa finansowego – biznes plany, pomoc i doradztwo w pozyskiwaniu źródeł finansowania
  • Doradztwa prawnego w zakresie prowadzonej działalności
  • Usług rozwojowych – szkolenia i coaching

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami

Doradztwo finansowe

Pomoc w zakresie zarządzania finansami jest jedną z pierwszych działalności firmy

Doradztwo strategiczne

W ramach pomocy zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom oferujemy naszym Klientom szeroki zakres usług w zakresie zarządzania

Doradztwo personalne

Oferujemy pomoc w rozwoju pracowników wszystkich szczebli. Rozwój kadr naszych Klientów wspomagamy profesjonalnymi szkoleniami i coachingiem biznesowym
PROGRES s.c.
ul. Świętopełka 8/1, 80-361 Gdańsk
+48 605 292 872
biuro@progressc.pl