Nasze usługi

Szkolenia i coaching

Szkolenia i coaching

 • Praktyczne treningi z obszarów sprzedaży
 • Warsztaty zarządcze dla menedżerów
 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa, finansów, zamówień publicznych etc.
 • Coaching biznesowy dedykowany kadrze zarządzającej oraz specjalistom
Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne

 • tworzenie i wdrażanie strategii przedsiębiorstw
 • przekształcenia podmiotów i tworzenie grup kapitałowych
 • doradztwo w zakresie rozwoju organizacji
 • pomoc w restrukturyzacji i prywatyzacji
 • pozyskiwanie partnerów strategicznych i inwestorów
Doradztwo personalne

Doradztwo personalne

 • kompleksowa rekrutacja i selekcja pracowników
 • systemy motywacyjne i kompetencyjne
 • wdrażanie systemów ocen pracowniczych
 • opracowanie ścieżki kariery i rozwoju
 • i wiele innych

Zaufaj doświadczeniu

Motto: "Naszym celem jest dostarczanie Klientom praktycznych korzyści, dających szybkie wymierne efekty i przekładających się na ich długofalowy rozwój".

Doradztwo finansowe

Pomoc w zakresie zarządzania finansami jest jedną z pierwszych działalności firmy

Doradztwo strategiczne

W ramach pomocy zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwom oferujemy naszym Klientom szeroki zakres usług w zakresie zarządzania

Doradztwo personalne

Oferujemy pomoc w rozwoju pracowników wszystkich szczebli. Rozwój kadr naszych Klientów wspomagamy profesjonalnymi szkoleniami i coachingiem biznesowym
PROGRES s.c.
ul. Świętopełka 8/1, 80-361 Gdańsk
+48 605 292 872
biuro@progressc.pl